روسیه

  • تصاویری از کشور روسیه

  • تصاویری از کشور روسیه

  • تصاویری از کشور روسیه

شهرهای روسیه :

برخی هتل های روسیه :

تورهای روسیه (0) :

کلید واژه ها :

,

فرهنگ مردم :
مردم روسيه ، مردمي فرهنگ دوست هستند و براي شخصيت هاي فرهنگي ، ارزش ويژه اي قائل مي شوند. روسيه با فرهنگ كهن و ريشه دار  خود در سراسر اروپا الهام بخش نژاد اسلاو مي باشد.
مردها در برخورد با هم ، به گرمي دست مي دهند ولي زنان كمتر راغب به اين كار هستند.
روسها در هنگام ورود به خانه كفش هاي خود را در مي آورند. اگر مهمان باشيد احتمالا" صاحبخانه به شما دمپايي روفرشي مي دهد.
رد كردن نوشيدني كه ميزبان تعارف مي كند، بي ادبي محسوب نمي شود.
معمولا" مهمان براي ميزبان هديه اي مانند گل ، نوشيدني و يا خوراكي مي برد.
ديركردن مهمان بيش از  15 دقيقه بي ادبي است و ميزبان را ناراحت مي كند.
براي رفتن به مهماني لباس رسمي و مناسب مي پوشند كه نشانه احترام به ميزبان مي باشد.
نامهاي روسي از سه بخش تشكيل مي شوند: بخش اول اسم شخص است و بخش دوم نام پدر يا بخشي از نام او به همراه پسوند "ويچ" يا "اويچ" (براي مردان) و پسوند " اوفنا" ويا "آفنا" (براي زنان) مي باشد. بخش سوم نيز نام خانوادگي است . در مراسم رسمي از سه نام با هم استفاده مي شود ولي دوستان صميمي و خانواده ، همديگر را با نام كوك صدا مي كنند.